Huisartspraktijk Zegveld is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0348-691254; fax: 0348-692082
Telefoonnummer: 0348-691254; fax: 0348-692082
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Veelgestelde vragen

 • Verloskunde
  • Zwangerschap, bevalling en kraambed

   Zwangerschap /verloskundeDokter Quaak heeft de verloskunde als huisarts in zijn 'pakket'. Dit betekent dat uw zwangerschap, bevalling en kraambed door dr. Quaak kunnen worden begeleid.

    

   Kinderwens FoliumzuurVanaf het moment van kinderwens (dus als je stopt met anticonceptie), is het verstandig te beginnen met het slikken van foliumzuur. Dit is een vitamine die je zonder recept bij de apotheek of drogist kunt kopen. De aanbevolen hoeveelheid is 0,4 of 0,5 milligram per dag. Foliumzuur verkleint de kans op een aantal aangeboren afwijkingen, te weten; open rug (spina bifida), buikwanddefect, open schedeltje en hazenlip (schisis). Gebruik foliumzuur tot 10 weken na je laatste menstruatie; daarna is de rug van het kindje gevormd. Meer over foliumzuur kun je lezen op www.slikeerstfoliumzuur.nl. Overige informatie over Gezond zwanger worden kun je vinden op; www.zwangerstraks.nl.

    

   ZwangerHet is verstandig om de eerste afspraak bij de huisarts te maken op het moment dat je 7-9 weken zwanger bent. Tijdens het intake gesprek wordt je medische voorgeschiedenis en algemene gezondheid in kaart gebracht. Ook zal de mogelijkheid tot het verrichten van prenatale screening en/of diagnostiek worden besproken (zie verder). Er wordt naast mondelinge ook schriftelijke informatie gegeven en natuurlijk is er tijd voor het beantwoorden van vragen.

    

   Moeders voor Moeders. Al meer dan 80 jaar zamelt Moeders voor Moeders urine in van pril zwangere vrouwen. Daaruit wordt door het farmaceutische bedrijf MSD het hCG-hormoon gewonnen. Dat wordt gebruikt voor het maken van medicijnen voor vruchtbaarheidsbehandelingen. In Nederland heeft een op de zes stellen te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Deelneemsters aan Moeders voor Moeders geven hun urine, om zo de kinderwens van stellen met vruchtbaarheidsproblemen mogelijk in vervulling te laten gaan. Zij delen hun geluk. Aanmelden is mogelijk vanaf het moment dat je overtijd bent tot en met de 11e week. Meedoen kan vanaf je 6e week tot en met de 16e week. Eenmaal per week worden de kratten aan huis gewisseld door een regionaal vervoersbedrijf. Dus geen Moeders voor Moeders embleem op de auto! Liever toch niet aan huis wisselen kan natuurlijk ook. Er zijn diverse depotlocaties in de buurt. Voor meer informatie en aanmelden bezoek de website: www.moedersvoormoeders.nl. Of bel tijdens kantooruren naar 0800-0228070 (gratis).

    

   Prenatale screening en diagnostiekPrenatale screeningAlle zwangere vrouwen kunnen sinds 2008 vragen om een prenataal screeningsonderzoek, de zogenaamde "combinatietest". De test omvat een "nekplooimeting" middels een echo van het ongeboren kind (tussen 11 en 14 weken) en een bloedonderzoek. Met de resultaten wordt berekend of er een grotere kans bestaat dat het ongeboren kind het Downsyndroom heeft. Als uit de test blijkt dat deze kans inderdaad vergroot is, kom je in aanmerking voor verder onderzoek.

   Prenatale diagnostiek Als je in de 18e zwangerschapsweek 36 jaar of ouder bent of er komt een bepaalde aandoening in jullie familie voor dan kom je in aanmerking voor prenatale diagnostiek. Bij prenatale diagnostiek gaat het niet om de vraag of het kind helemaal gezond zal zijn maar onderzoekt men alleen of een bepaalde aangeboren aandoening bij het kind aan- of afwezig is. De onderzoeken die bij prenatale diagnostiek horen zijn de vlokkentest, de vruchtwaterpunctie en uitgebreid echoscopisch onderzoek.Kom je in aanmerking voor prenatale diagnostiek dan beslis je zelf of je hiervan gebruik wilt maken. Het is ook mogelijk om te kiezen voor prenatale screening of niks doen. Prenatale diagnostiek is niet hetzelfde als prenatale screening. Bij prenatale diagnostiek onderzoekt men of het ongeboren kind een bepaalde aandoening wel of niet heeft. Bij prenatale screening berekent men alleen hoe groot de kans op een bepaalde aangeboren aandoening is.

    

   Verder van belang Wie kiest voor bovenstaand prenataal onderzoek hoopt natuurlijk dat alles er goed uit ziet. In een enkel geval wordt vastgesteld dat de foetus een afwijking heeft, of dat er sprake is van een verhoogde kans op bijvoorbeeld het syndroom van Down. Ouders staan dan voor de moeilijke keuze om eventueel diagnostisch onderzoek te ondergaan. Gelukkig worden de meeste kinderen zonder afwijkingen geboren. De kans dat je met een slechte uitslag te maken krijgt, is dan ook klein. De ervaring leert dat de meeste zwangere vrouwen toch zoveel mogelijk informatie willen hebben over het bestaan van eventuele afwijkingen. Mocht je over bepaalde dingen niet geïnformeerd willen worden dan is het verstandig dit van tevoren kenbaar te maken.

   Voor informatie en keuzehulp kun je ook alvast kijken op de volgende websites: www.prenatalescreening.nl

   VervolgcontrolesGedurende de zwangerschap kom je 12 tot 14 keer op ons spreekuur. Naarmate de zwangerschap vordert zul je frequenter komen. Aan het einde zelfs iedere week.Tijdens zo’n bezoek beantwoorden we je vragen, meten we je bloeddruk, beoordelen we de groei en de ligging van je kindje en zullen we naar het hartje luisteren.

   Af en toe wordt er bloed onderzocht. Hiervoor moet je naar het laboratorium. De eerste keer om o.a. te bepalen wat je bloedgroep en rhesusfactor zijn en later nog eens om bijvoorbeeld te controleren of je geen bloedarmoede hebt. Soms is het nodig dat je wat urine meeneemt. Dit gebeurt alleen op indicatie.

   Aan het begin van de zwangerschap wordt bij iedere zwangere een echoscopie gemaakt. Rond 20 weken kun je, indien gewenst, nog een uitgebreide echo laten maken (het structureel echoscopisch onderzoek). Later kan het ook nog wenselijk zijn om echoscopisch onderzoek te doen. Bijvoorbeeld om de ligging of de grootte van het kindje te beoordelen. De echo’s worden meestal gemaakt door de echoscopisten van:

    

   Hofpoort ziekenhuis te Woerden,

   afdeling gynaecologie/verloskunde;

   (0348) 42 78 80.

    

   "Echopraktijk Woerden" www.echopraktijkwoerden.nlPolanerbaan 12j3447GN WoerdenTel (0348) 820208

    

   Echoscopie tijdens de zwangerschap De termijnecho Deze echo krijgt iedereen standaard aangeboden tussen de 8-12 weken zwangerschap. Door een aantal metingen te verrichten wordt de grootte van het kind en daarmee de duur van de zwangerschap bekeken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om nauwkeuriger de uitgerekende datum vast te stellen, zodat minder mensen tijdens de bevalling als “ te vroeg” of “overtijd” worden beschouwd.

   De nekplooimeting Bij deze echo tussen 11 en 14 weken wordt bij het ongeboren kind de dikte van de nekplooi gemeten. De nekplooi is een dun laagje vocht onder de huid in de nek. Alle ongeboren kinderen hebben bij een zwangerschapsduur van 10 tot 14 weken zo’n laagje vocht in hun nek. Maar hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans dat de baby Downsyndroom heeft. Deze echo is een onderdeel van de combinatietest (zie prenatale screening). Een verdikte nekplooi kan ook voorkomen bij andere chromosoomafwijkingen en bepaalde lichamelijke afwijkingen zoals een hartafwijking. Een verdikte nekplooi kan ook voorkomen bij een gezond kind.

   Het structureel echoscopisch onderzoek (20 weken echo) Dit onderzoek krijgt iedereen aangeboden. Bij deze echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het kind goed groeit en of er een normale hoeveelheid vruchtwater is. Als er bij dit onderzoek geen afwijkingen worden gevonden, is dat geen garantie dat er helemaal geen afwijkingen bij het kind aanwezig zijn.

   Overige echo's Later in de zwangerschap kan een echo nodig zijn om bijvoorbeeld te kijken naar de ligging van de placenta, de groei en ligging van de baby en de hoeveelheid vruchtwater. Deze echo’s worden alleen gemaakt als er een medische reden voor is.

   Afspraak voor echoscopie Hofpoort ziekenhuis te Woerden, afdeling gynaecologie/verloskunde: (0348) 42 78 80.

   De BevallingThuis of in het ziekenhuisAls de zwangerschap normaal verloopt, kunnen de meeste vrouwen zelf kiezen waar ze willen bevallen. Met hulp van de huisarts thuis of in het zogenaamde Geboortecentrum (in het ziekenhuis). Voor een goed verloop van de bevalling is het belangrijk dat je een omgeving kiest waar jij je prettig voelt.

   Als de bevalling begint, bel je de huisarts. Ook als je poliklinisch wilt bevallen. De huisarts komt dan bij je thuis kijken hoe de bevalling vordert. Hij zal dan het ziekenhuis bellen als het tijd wordt om daar naar toe te gaan. In de gegevens van je ziektekostenverzekering kun je nalezen of je een eigen bijdrage moet betalen voor een poliklinische bevalling.

   Medische indicatie Een bezoek aan de huisarts is meestal geruststellend. Je hoort het hartje en krijgt te horen dat alles goed is. Soms loopt het anders en is meer onderzoek of zorg nodig dan huisarts kan bieden. Zowel in de zwangerschap als tijdens de bevalling kan er een reden ontstaan waarvoor verwijzing naar de gynaecoloog noodzakelijk is. Er is dan sprake van een medische indicatie. De huisarts zal je altijd uitleg geven zodat de reden duidelijk voor je is.

   Praktische zakenWanneer je de hulp van de huisarts inroept voor de bevalling (zowel thuis als poliklinisch), verzoeken wij je ervoor te zorgen dat:

   • je naam en huisnummer duidelijk zichtbaar zijn en er een goed werkende bel is. Laat het buitenlicht en/of licht in de hal aan
   • je adres goed te vinden is. Weet je dat dat wel eens problemen oplevert, zorg dan van tevoren voor een duidelijke plattegrond en/of routebeschrijving
   • het bed op de goede hoogte staat: 80-90 cm (meet het even na) en voorzien is van een bedzeiltje
   • je een volledig kraampakket in huis hebt (meestal via je zorgverzekeraar te verkrijgen)
   • er een goed werkende telefoon aanwezig is

   En voor een thuisbevalling bovendien dat:

   • alle benodigdheden bij de hand zijn
   • er 2 emmers met daarin een vuilniszak onder het bed staan
   • er warme kruiken met kleertjes er omheen in de opgemaakte wieg liggen
   • er een stapel katoenen luiers en een paar grote badhanddoeken klaarliggen
   • je iets hebt om zonodig de vloerbedekking te beschermen
   • je bevalt op een plaats in huis waarvandaan eventueel vervoer naar het ziekenhuis goed mogelijk is
   • er goed licht is

    

   Wanneer bellen als de bevalling begint Meestal vindt de bevalling plaats tussen de 37e en de 42e week van de zwangerschap. Dus 3 weken voor, tot 2 weken na de uitgerekende datum. Kondigt de baby zich meer dan 3 weken te vroeg aan (d.m.v. weeën, bloed- of vruchtwaterverlies) bel de huisarts dan meteen.

   Iedere bevalling begint anders. Je kunt bellen als jij vindt dat het nodig is. Als richtlijn kun je het volgende aanhouden:

   VruchtwaterverliesHelder of roze vruchtwater, soms met vlokjes is normaal. Breken de vliezen overdag, dan mag je meteen bellen. Gebeurt dit ’s nachts, dan bel je de volgende ochtend rond 7.30 uur.

   Groen, geel of bruin vruchtwater is niet normaal (de baby heeft dan in het vruchtwater gepoept). Bel dan meteen.

    

   WeeënAls er regelmatige, sterke weeën zijn die minstens een uur lang om de 4 à 5 minuten komen en ongeveer een minuut aanhouden.

    

   BloedverliesIndien je slijm vermengd met een beetje bloed verliest is er geen reden tot ongerustheid, dit is normaal.Is er echter veel, helderrood bloedverlies, bel dan meteen.

   Afhankelijk van de situatie spreekt de huisarts met je af wanneer hij langskomt.

    

   KraamtijdGeboorteaangifte Ieder kind moet binnen drie werkdagen aangegeven worden in de gemeente waar het is geboren. Je dient hiervoor mee te nemen:

   • een geldig legitimatiebewijs
   • indien van toepassing het trouwboekje
   • indien van toepassing een kopie van de akte van erkenning en/of de akte van naamskeuze

   Ook is het goed te denken aan het doorgeven van de geboorte van uw kind bij uw zorgverzekeraar. 

    

   Kraamzorg Tijdens de bevalling, thuis of in het ziekenhuis, wordt de huisarts meestal geassisteerd door een kraamverzorgende. Als je gaat bevallen wordt zij door de huisarts gebeld.

   Daarna, in de eerste 8 dagen na de geboorte, biedt zij steun en hulp in het gezin. De kraamverzorgende geeft informatie, praktische hulp en tips, doet medische controles bij jou en je kindje en zal enkele huishoudelijke taken verrichten.

   Naast de dagelijkse hulp van een kraamverzorgende zul je een aantal maal door de huisarts worden bezocht. De huisarts is tot 10 dagen na de geboorte bereikbaar via zijn privénummer (staan vermeld op het controlekaartje).

   Al vroeg in de zwangerschap kun je je aanmelden bij een kraamzorgorganisatie. Van hen ontvang je een informatiepakket. Websites van de regionale organisaties zijn:

   www.careynkraamzorg.nl

   www.kraamzorgdewaarden.nl

   www.rstzorg.nl

    

 • Reizigersadvisering
  • Reizigersadvisering

   Reizigersadvies

   Bij ons kunt u terecht voor reisadvies. We kijken naar uw reisbestemming en wijze van reizen in combinatie met de medicatie die u gebruikt. Daarnaast adviseren wij u over noodzakelijke vaccinaties. De praktijk is aangesloten bij het Landelijk Reizigersvaccinatie Centrum (LCR).

   Voor een reisadvies per land klik op de volgende link: http://www.lcr.nl/Landen

   Om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven vragen wij u om op deze website het intakeformulier reizigersadvisering in te vullen. Binnen enkele werkdagen krijgt u per email advies. Ook krijgt u informatie over de kosten. Daarna worden afspraken gemaakt voor de daadwerkelijke vaccinaties.

   Het is verstandig om minimaal één maand voor vertrek te informeren welke maatregelen u moet nemen om voor uw reis.

    

 • Meer praktijkgegevens
  • Algemene opmerkingen uit de praktijkfolder

    

   PRAKTIJKWIJZER

    

   HUISARTSENPRAKTIJK ZEGVELD

   Apotheekhoudend huisarts H.Z.A. Quaak

   Hoofdweg 70                        3474 JG  Zegveld

   Telefoon (0348) – 691254

   Email: huisartszegveld@ezorg.nl

   Website: www.praktijkzegveld.huisarts-plus.nl

   Fax: 0348-692082

    

   In deze praktijkwijzer vindt u alle praktische

   Informatie over de huisartsenpraktijk Zegveld.

   Wellicht is het handig als u deze praktijkwijzer een vaste plaats geeft, bijvoorbeeld bij de telefoon. Mocht u ons nodig hebben, dan heeft u alle belangrijke informatie direct binnen handbereik.

    

   Spreekuur op afspraak

   Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur kunt u (telefonisch) terecht tussen 8.00 en 9.45 uur. Voor een afspraak wordt ongeveer tien minuten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u meerdere vragen heeft, dan kunt u dat doorgeven aan de assistente. Wij houden daar dan rekening mee in de agenda.

    

    

   Telefonisch spreekuur

   Voor korte medische adviezen en uitslagen van onderzoeken is er het telefonisch spreekuur van 13.00 tot 13.30 uur. Buiten deze tijden zal in het algemeen de assistente de telefoon aannemen, zodat het spreekuur zo min mogelijk wordt verstoord.

   Soms is een situatie telefonisch niet goed te beoordelen en is het beter om een afspraak te maken voor het spreekuur.

    

   Huisbezoek

   Als u niet naar de praktijk kunt komen, is het mogelijk telefonisch een huisbezoek aan te vragen tusssen 8.00 en 10.00 uur. De visites worden gewoonlijk afgelegd tussen 10.30 en 12.30 uur.

   Zolang dat mogelijk is, ontvangen wij u bij voorkeur in de praktijk. Daar zijn alle mogelijkheden aanwezig om u optimaal te kunnen onderzoeken.

   Spoedgevallen

   Voor spoedgevallen kunt u altijd een beroep op ons doen. Ook bij verwondingen verzoeken wij u eerst even te bellen, waarna u direct naar de praktijk kunt komen.

   Bij ernstige ongevallen kunt u ook 1-1-2 bellen; waarschuwt u ons daarna ook. Niet altijd wordt de huisarts door het alarmnummer gewaarschuwd, zodat tijd verloren kan gaan.

    

    

   Openingstijden apotheek

   Voor het afhalen van medicijnen is de apotheek op werkdagen geopend van 11.45 tot 12.15 uur; en van 15.30 tot 16.00 uur. Behalve woensdagmiddag: dan is de apotheek gesloten. Houdt u zich zoveel mogelijk aan deze tijden. De assistentes krijgen zo gelegenheid ook hun andere werkzaamheden te verrichten.

   Medicijnen die tijdens het spreekuur worden voorgeschreven kunt u meestal direct meenemen.

    

    

   Herhalingsmedicijnen

   Voor herhaling van (langer noodzakelijke) medicijnen gelden de volgende regels:

   -                     Bij afgifte van medicijndoosjes (met etiket!) in de “herhalingsbus” of bestelling per telefoon, website of fax, kunnen de medicijnen de eerstvolgende werkdag worden afgehaald.

   -                     U kunt uw medicijndoosjes ook buiten de openingstijden in de “herhalingsbus” deponeren. De eerstvolgende werkdag kunt u dan de medicijnen ’s middags afhalen.

   -                     In bijzondere gevallen is meestal wel een beperkte hoeveelheid op voorraad. Toch kunnen wij u dit niet garanderen; bestel dus uw geneesmiddelen op tijd!

    

    

   Eigen bijdrage

   Door overheidsbeleid ten aanzien van de vergoeding van medicijnen komt het regelmatig voor dat bepaalde medicijnen gedeeltelijk of geheel door de patiënt zelf moeten worden betaald. In geval van (bij)betaling vragen wij u om contant af te rekenen. Houdt hiermee rekening bij een bezoek aan de apotheek.

    

    

   Avond- en weekenddienst

   Buiten de normale openingsuren (dat wil zeggen van 17.00 tot 8.00 uur ’s morgens)  is de praktijk gesloten.

   Indien noodzakelijk wordt u geholpen door de Huisartsenpost in Leidsche Rijn (Soestwetering 1, Utrecht).

    

   Het telefoonnummer van de post is:

   088 130 9620

    

    

   Waarneming apotheek wanneer de praktijk gesloten is

   Service Apotheek Woerden.

   Rubensstraat 54

   Telefoonnummer: (0348) 500294.

    

    

   Waarneming vakanties

   Huisartsenpraktijk Kamerik, dr. Pessel en van de Kolk.

   Van Teylingenweg 17, Kamerik

   Telefoon: 0348 – 401206.

    

    

   Administratie

   Als u wordt verwezen naar een specialist, maakt de huisarts altijd een verwijsbrief voor u klaar. Het is de bedoeling dat u deze brief meeneemt naar de betreffende specialist. Vergeet daarom niet deze brief bij de praktijk af te halen!

   Geef elke adreswijziging aan ons door.

    

    

    

   Belangrijke telefoonnummers

    

    

   Bij spoedgevallen buiten kantoortijden:

   Huisartsenpost Woerden

   Telefoon: 0900 470 1470.

    

   Hofpoort ziekenhuis

   Polanerbaan 2, 3440 JD, Woerden

   Telefoon: 0348 – 427911

   Voor poliklinische afspraken:

                                                     Telefoon: 0348 – 427880.

    

   Fysiotherapie

   Praktijk R. Verbeek

   Boschsloot 28

   Telefoon: 0348 – 691578.

    

   RPCW (Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden)

   Blekerijlaan 3, 3447 GR, Woerden

   Telefoon: 0348 – 427111.

    

   Meditheek (voor thuiszorgartikelen)

   Terschellingkade 6, Woerden

   Telefoon: 0348 – 434831.

    

   Thuiszorgorganisatie Weidesticht (o.a. voor maatschappelijk werk, thuiszorg, etc)

   Der Kinderenstraat 30, Woerden

   Telefoon: 0348 – 437000.

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Op welke manieren kunt u ons bereiken?

   U kunt op verschillende manieren contact zoeken met de praktijk:Per telefoon: 0348 - 691254 voor het maken van afspraken etc.Bij spoed: de spoedlijn: toets 1.Per fax (bijvoorbeeld voor bestelling van herhaalmedicatie): 0348 - 692082.Per email: huisartszegveld@ezorg.nl (N.B. Nooit gebruik van maken bij spoed!).

   Via de website: www.praktijkzegveld.huisarts-plus.nl.

    

 • Laboratorium - bloedafname in de praktijk
  • Bloedafname

   Bloedafname

   Het laboratorium waar u bloed en urine onderzoek kunt laten doen komt driemaal per week in onze praktijk. Van uw verwijzer (huisarts of specialist) krijgt u een formulier mee, wat u afgeeft aan de laboratoriummedewerker. Via het formulier weet zij welke testen er voor u moeten worden uitgevoerd. De uitslag wordt naar de verwijzer gestuurd. Wanneer u voor de Trombosedienst komt dient u het doseerkaart mee te nemen. De dag na de bloedafname krijgt u een nieuwe doseerkaart.

    

   Openingstijden

   Zegveld: maandag, dinsdag en donderdag van 9.45 tot ongeveer 10.00 uur.

   Woerden; in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (balie L) op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond tot 20.30 uur.

    

   Afspraak

   U hoeft meestal geen afspraak te maken. Voor enkele onderzoeken geldt een uitzondering; uw arts zal u er dan op attenderen.

    

   Nuchter

   Soms moet u nuchter komen voor een onderzoek (bloedafname). Dit betekent dat u vanaf 12.00 uur de avond vóór de bloedafname of urineproductie niet meer mag eten. Water drinken of thee zonder suiker is toegestaan.

    

   Contact voor vragen

   Trombosedienst en afname op afspraak: telefoon 0348-427275

   Overige vragen en eventuele klachten: telefoon 0348-427315

    

 • DEKRA certificering farmaceutische zorg
  • Certificering

   Sinds 1 november 2007 is zowel onze huisartspraktijk als apotheekDEKRA-gecertificeerd.Hieruit blijkt dat er objectief door de DEKRA isvastgesteld dat er volgens vaste regels wordt gewerkt en dat deze regelslandelijk gezien aan alle vereiste kwaliteitsnormen voldoen.Uit de bijbehorendeenquete onder patienten bleek dat men bovengemiddeld tevreden is over degeleverde dienstverlening. Als team zijn wij hier heel erg blij mee, het is eenextra stimulans om ons maximaal in te blijven inzetten voor een goede persoonsgerichtezorg dicht bij u in de buurt.

   Elke negen maanden wordt de apotheek aan een nieuwe inspectie onderworpen.

 • Overige
  • Mijn dochter is op haar hoofd gevallen, moet ik haar vannacht nu wakker maken?
   Het zogenaamde wekadvies wordt meestal gegeven als een kind stevig op zijn of haar hoofd is gevallen of er een harde klap tegen heeft gehad. Dit is zeker het geval als er sprake is van verschijnselen die kunnen passen bij een hersenschudding zoals bewusteloosheid, geheugenverlies, sufheid, misselijkheid en/of braken en hoofdpijn. Een heel enkele keer kan er dan binnen de schedel een bloeding of zwelling ontstaan. Een belangrijk teken daarvan is sufheid. Overdag is dat goed te merken. Als een kind slaapt echter niet. Bij kinderen is het lang niet altijd duidelijk hoe hard de klap is geweest of dat er sprake is van een hersenschudding. Het is daarom belangrijk ieder kind na een val op of een stevige klap tegen het hoofd de eerste 24 uur regelmatig, ongeveer om de 2 uur, wakker te maken om te zien of het nog normaal reageert. Overigens geldt bovenstaande ook voor volwassenen.
  • Kunt u voor mij een urgentieverklaring schrijven voor een nieuwe woning?
   Een huisarts heeft een vertrouwensrelatie met zijn patient. Om die relatie niet te schaden zal hij zijn best doen om zijn patient zoveel mogelijk te helpen. In feite is hij dus partijdig. Dat maakt dat medische verklaringen van de huisarts voor anderen (bijvoorbeeld de woningbouwvereniging) niet geheel betrouwbaar zijn. Om het afgeven van dergelijke partijdige verklaringen te voorkomen is afgesproken dat huisartsen geen verklaringen schrijven ten behoeve van hun eigen patienten. De woningbouwvereniging heeft een eigen medisch adviseur in dienst die de medische urgentie van uw woningaanvraag beoordeelt.
  • Ik heb vaak hoofdpijn en gebruik dagelijks paracetamol, kan dat kwaad?
   Paracetamol kan in het algemeen zonder bezwaar worden gebruikt bij hoofdpijn en veroorzaakt in de gebruikelijke dosering, bij volwassenen maximaal 6 tabletten van 500 mg per dag, weinig bijwerkingen. Bij regelmatig gebruik van paracetamol kan echter medicijnafhankelijke hoofdpijn ontstaan. Door het dagelijks of frequent gebruik van paracetamol, maar ook van andere pijnstillers, raakt het lichaam aan de pijnstilling gewend. Door deze gewenning zal hoofdpijn ontstaan als er geen pijnstillers worden ingenomen. Ook de werking kan minder worden waardoor steeds meer pijnstillers nodig zijn. In een keer stoppen met het innemen van pijnstillers is de enige mogelijkheid deze medicijnafhankelijke hoofdpijn te laten verdwijnen. Eenvoudig is dat echter niet. De hoofdpijn kan de eerste twee weken zelfs tijdelijk erger worden. Uiteindelijk zal hij echter veel minder worden en mogelijk zelfs helemaal verdwijnen.
  • Ik heb zo'n kiespijn en kan de tandarts niet bereiken
   Zeker buiten kantooruren worden huisartsen nogal eens geconfonteerd met vragen over tandheelkundige problemen. Niet de huisarts maar de tandarts is de aangewezen persoon deze vragen te beantwoorden. Al kost het soms wat moeite, maar ook tandartsen zijn 24 uur per dag bereikbaar. Voor gewone pijnstilling heeft u overigens geen tandarts of huisarts nodig. U kunt daarvoor ook terecht bij apotheek of drogist.
  • Heb ik van u nog een verwijzing nodig voor de fysiotherapeut?
   Sinds 1 januari 2006 is geen verwijzing door een arts meer nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. In de meeste gevallen is die ook niet nodig: als u weer eens last van uw rug of uw nek hebt is het alleen maar omslachtig als u eerst bij de huisarts langs moet. Echter, houdt er rekening mee dat achter uw klacht ook een ernstiger kwaal schuil kan gaan: rugpijn kan bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door uitzaaiingen van een kwaadaardig gezwel. Daarom is het verstandig om, als u een klacht hebt die nieuw is, of die u niet kunt verklaren, toch eerst even bij uw arts langs te gaan. Overigens: ook de fysiotherapeut zal u, als hij niet zeker is over de oorzaak van uw klacht, vragen eerst bij uw arts langs te gaan om een ernstige kwaal uit te laten sluiten. Pas als dat gebeurd is zal hij aan de behandeling beginnen.
  • Is het verstandig me ieder jaar eens goed te laten onderzoeken?
   Een preventief periodiek algemeen onderzoek bij mensen zonder klachten levert vrijwel nooit iets bijzonders op, en is dus zinloos. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Het heeft zelfs nadelen: het geeft schijn-zekerheid. Want u kunt iets onder de leden hebben wat bij een algemeen onderzoek niet wordt opgemerkt. Of u kunt een maand na het onderzoek toch een ziekte krijgen. Of er worden bij onderzoek onduidelijke afwijkingen gevonden waarvoor ingrijpender nader onderzoek nodig is, met alle risico's vandien. Meestal blijkt er dan toch niets aan de hand te zijn. Dit alles wil niet zeggen dat preventief onderzoek geen zin heeft. Integendeel, maar het moet gericht plaatsvinden, binnen bepaalde risicogroepen. Zo is het wel zinvol om ééns in de vijf jaar een uitstrijkje te laten maken door vrouwen tussen de dertig en vijftig jaar. Regelmatig onderzoek van de borsten, met mammografie, is zinvol bij vrouwen die familieleden hebben in de eerste graad (moeder, zuster), die lijden aan borstkanker, en ook bij vrouwen boven de vijftig jaar. Boven de vijftig jaar is het ook zinnig om om de paar jaar de bloeddruk te laten controleren, evenals de bloedsuiker. Bloedsuikercontrole is vooral zinvol in geval van overgewicht, als in de zwangerschap de bloedsuiker verhoogd was, en als u familieleden hebt in de eerste graad die aan "ouderdomsdiabetes" lijden. Dus: geen regelmatige "check-ups", maar wel gericht preventief onderzoek binnen bepaalde risicogroepen.
  • Mijn moeder heeft suikerziekte. Zou ik dat nu ook kunnen krijgen?
   Erfelijkheid speelt een rol bij de kans op het krijgen van "type II diabetes". Type II diabetes is verreweg de meest voorkomende vorm van suikerziekte. Vroeger werd het ook wel ouderdomsdiabetes genoemd, omdat het voor het vijftigste jaar niet veel voorkwam. De belangrijkste risicofactor voor het krijgen van type II diabetes is echter overgewicht. Nu steeds meer mensen overgewicht hebben komt deze ziekte steeds meer voor, ook op jongere leeftijd. U hebt ook meer kans op deze vorm van suikerziekte als tijdens een zwangerschap de bloedsuikers verhoogd waren, en ook als u van hindoestaanse afkomst bent.
  • Mijn dochter heeft een krentenbaard, mag ze daarmee naar school?
   Een krentenbaard of impetigo is een besmettelijke, bacteriele huidinfectie die meestal rond de mond of neus of op de kin ontstaat. Vandaar de naam krentenbaard. Ook op andere plaatsen op het lichaam kan een krentenbaard voorkomen. Meestal zijn het kinderen die er last van hebben. Een krentenbaard is erg besmettelijk, voor de eigen huid maar ook voor de huid van anderen. Op kinderdagverblijven en kleuterscholen is men er daarom nogal eens huiverig voor kinderen met een krentenbaard toe te laten. Eigenlijk is daar geen goede reden voor. Kinderen die zich goed voelen mogen gerust naar dagverblijf of school. Als behandeling kan bij beperkte afwijkingen zinkolie op de huid worden gesmeerd. De nagels moeten worden geknipt en de handen regelmatig gewassen. Bij grotere of zich uitbreidende afwijkingen kan de huisarts een antibioticum voorschrijven in smeerbare of slikbare vorm.
  • Ik hoest al 14 dagen, wordt het niet eens tijd voor een kuurtje?
   Hoesten kan vele oorzaken hebben. Zo kan een gewone verkoudheid hoesten veroorzaken. Hoesten kan ook het gevolg zijn van een bronchitis, een ontsteking van de grote luchtwegen, of van een longontsteking, een ontsteking van het longweefsel. De meeste rokers hoesten enigszins. Maar lang niet altijd is er voor het hoesten een duidelijke oorzaak te vinden. Een kuurtje, waarmee meestal een antibioticumkuur bedoeld wordt, is alleen werkzaam tegen hoesten veroorzaakt door een bacteriële infectie. Vaak is er bij hoesten ten gevolge van een infectie echter sprake van een virale infectie. In de meeste gevallen heeft een antibioticum bij hoesten dus geen zin.
  • Ik heb de laatste tijd regelmatig steken op mijn borst, kan dat kwaad?
   Vaak worden mensen ongerust als er sprake is van klachten in de borststreek. Dat is ook begrijpelijk. In de borstkas zitten immers de longen en het hart. En als de steken op de borst door een hartziekte worden veroorzaakt zou dat wel eens ernstig kunnen zijn. Steken op de borst komen echter vaak voor en maar zelden is een hartaandoening daarvan de oorzaak. Zeker als de steken dan weer rechts en dan weer links zitten is de kans op een ernstige ziekte klein. Waar de steken dan wel vandaan komen is vaak niet duidelijk. Meestal verdwijnen ze echter weer vanzelf. Als dat niet gebeurt kan een bezoek aan de huisarts geen kwaad. Hopelijk kan hij of zij u dan geruststellen.
  • Waarom ben ik zo moe?
   Moeheid is soms goed te verklaren. Van te weinig slaap wordt je moe. Langdurige lichamelijke of psychische inspanning kan moeheid veroorzaken. Vaak is voor moeheid echter geen duidelijke oorzaak te vinden. Ook lichamelijk - en laboratoriumonderzoek brengt dan geen afwijkingen aan het licht. Uiteraard zijn er wel een aantal ziekten die gepaard kunnen gaan met moeheid. Voorbeelden hiervan zijn bloedarmoede, suikerziekte, een trage schildklierfunctie, de ziekte van Pfeiffer of hartfalen. Naast moeheid zijn er dan meestal ook andere opvallende symptomen aanwezig zoals bleekheid bij bloedarmoede, dorst en veel plassen bij suikerziekte, gewichtstoename bij een trage schildklierfunctie, keelpijn en koorts bij de ziekte van Pfeiffer en benauwdheid tijdens inspanning of vocht vasthouden in de onderbenen bij hartfalen. Een enkele keer kan moeheid een verschijnsel zijn van een ernstige ziekte zoals een kwaadaardige afwijking. Maar ook dan staat de moeheid meestal niet op zichzelf maar is er ook sprake van andere verschijnselen zoals een verminderde eetlust of afvallen.
  • Kan ik mijn menstruatie uitstellen?
   De menstruatie uitstellen is voor de meeste pilgebruiksters eenvoudig. Gebruik je de eenfasepil (allemaal dezelfde soort pillen in een strip) dan ga je als de strip leeg is gewoon door met de volgende strip, dus zonder stopweek. Als je de twee- of driefasenpil gebruikt, kun je de menstruatie uitstellen door na het innemen van de laatste pil uit de strip door te gaan met de laatste rij pillen van de volgende strip. De menstruatie kan zo maximaal 10 dagen worden uitgesteld. Wil je de menstruatie langer uitstellen, dan is het eenvoudiger tijdelijk over te stappen op de monofasepil. Na de laatste pil van je gewone strip ga je dan door met de strip van de monofasepil. Ook niet-pilgebruiksters kunnen hun menstruatie uitstellen door aan de huisarts een recept te vragen voor norethisteron (Primolut N) of lynestrenol (Orgametril). Met norethisteron moet minimaal 3 dagen voor de verwachte menstruatiedatum worden gestart, met lynestrenol een dag of 10.
  • Ik denk dat ik een blaasontsteking heb, wat kan ik daar aan doen?
   Een blaasontsteking gaat gepaard met een pijnlijk of branderig gevoel bij het plassen en een frequente aandrang. De urine kan troebel zijn of er kan bloed in zitten. Soms is er pijn in de onderbuik of in de rug. Een blaasontsteking wordt meestal veroorzaakt door bacteriën. Dit gaat gepaard met afwijkingen in de urine. Door eenvoudig urineonderzoek is dan ook vast te stellen of er sprake is van een ontsteking van de blaas. Zeker als de blaasontsteking regelmatig terugkeert zijn de klachten heel herkenbaar. Deze klachten zijn dan vaak al voldoende duidelijk om de diagnose blaasontsteking te stellen. Urineonderzoek is dan niet altijd nodig. Een blaasontsteking kan vanzelf overgaan. Veel drinken, het plassen niet uitstellen en de blaas helemaal uitplassen kan daarbij helpen. De ontsteking kan zich echter uitbreiden naar het nierbekken of bij mannen naar de prostaat. In het algemeen wordt daarom bij de behandeling van een blaasontsteking gebruik gemaakt van antibiotica.
  • Mijn zoontje heeft buisjes in zijn oren, mag hij daarmee zwemmen?
   Trommelvliesbuisjes worden geplaatst als er sprake is van vocht (slijm) achter het trommelvlies. Er ontstaat dan een slijmoor. De belangrijkste klacht daarbij is minder horen of een wisselend gehoor. Minder horen kan leiden tot een achterblijvende spraak- en/of taalontwikkeling. Een slijmoor komt vaak voor en gaat vaak ook weer vanzelf over. Het plaatsten van trommelvliesbuisjes is dan ook lang niet altijd noodzakelijk. Bij ernstige of langdurige klachten kunnen buisjes zinvol zijn. Na ongeveer een half jaar worden de meeste buisjes vanzelf weer uitgestoten. Over zwemmen met buisjes bestaat nog wel eens onduidelijkheid. Douchen en zwemmen mag, ook met het hoofd onder water. Het kan geen kwaad. Oordopjes zijn niet nodig. Duiken moet echter worden afgeraden. Er kan duizeligheid door ontstaan.
  • Ik heb zo'n last van hooikoorts, medicijnen van de drogist helpen niet, heeft u niet wat beters?
   Hooikoorts is een allergische reactie van de slijmvliezen van de ogen, de neus, de keel en soms de longen op stuifmeelkorrels (pollen). De meest voorkomende pollenallergie is de graspollenallergie. Deze allergie treedt op in de lente en vroeg in de zomer. Geneesmiddelen tegen pollenallergie zijn onder te verdelen in twee groepen: -anti-allergie middelen om in te nemen, de zogenaamde antihistaminica -lokale anti-allergie middelen in de vorm van neussprays en oogdruppels Anti-allergiemiddelen om in te nemen zijn werkzaam op alle plaatsen in het lichaam waar een allergische reactie optreedt, dus in de ogen, de neus, de keel en de longen. Een aantal van deze middelen is vrij verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Een ander aantal is alleen op recept verkrijgbaar. De werking van de slikbare antihistaminica verschilt onderling niet veel. Het is wel mogelijk dat het ene middel bij de individuele patient beter werkt dan het andere. Ze kunnen zo nodig worden gebruikt. De lokale anti-allergiemiddelen zijn weer onder te verdelen in drie groepen: -lokale antihistaminica in neussprays en oogdruppels, deze kunnen zo nodig gebruikt worden -cromonen in neussprays en oogdruppels, deze moeten dagelijks gebruikt worden -corticosteroiden in neussprays, deze moeten ook dagelijks gebruikt worden Deze laatste groep is alleen op recept verkrijgbaar. Neussprays kunnen ook een gunstig effect hebben op oogklachten. Bij de huisarts heeft u dus een grotere keus uit de diverse middelen tegen hooikoorts maar niet altijd een betere.
  • Wat kan ik zelf aan een bloedneus doen?
   De fragiele bloedvaatjes in de neus zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk beschadigen. Beschadigingen kunnen eerder optreden tijdens een verkoudheid of verblijf in droge lucht of door bij voorbeeld peuteren in de neus, een klap op de neus, door hard snuiten, door iets in de neus te stoppen of gewoon spontaan en zonder duidelijke oorzaak. Bij een bloeding uit de neus kunt u het beste de neus eerst stevig snuiten en daarna het zachte gedeelte aan de voorkant van de neus tenminste 10 minuten dichtdrukken. U houdt daarbij het hoofd iets voorover gebogen en ademt rustig door de neus. Meestal stopt de bloeding hierdoor. Om een bloedneus te voorkomen is het raadzaam niet meer in uw neus te peuteren en voorzichtig te snuiten. Overleg met de huisarts is zinvol indien het bloeden niet stopt, bij het gebruik van bloedverdunnende medicijnen en als niet meer peuteren en voorzichtig snuiten niet helpt.
  • Mijn zoontje van 4 heeft 40 graden koorts. Kan dat kwaad?
   Koorts is een van de mechanismen van het lichaam om infecties te overwinnen, want virussen en bacterien overleven minder goed bij hogere temperatuur. Het lichaam verdraagt koorts, ook hoge koorts, goed, en het is niet nodig een koortsverlagend middel, zoals paracetamol toe te dienen. De veroorzaker is meestal een onschuldig virus dat na een paar dagen uit het lichaam verdreven is. Dus, als het kind hoge koorts heeft, wat hangerig is, slecht eet, veel slaapt, maar niet ernstig ziek is, dan kunt u dat gerust een dag of drie aanzien. Spoor het aan om extra te drinken, geef zonodig paracetamol als het zich naar voelt. Neemt de koorts na 3 dagen niet af, dan is het verstandig uw kind door de huisarts te laten nakijken. Maar soms kan de ziekte die de koorts veroorzaakt wel gevaarlijk zijn. Denk aan een longontsteking of een hersenvliesontsteking. Als het kind suf wordt, snel ademt, veel braakt, vlekjes krijgt of andere verschijnselen vertoont die u niet vertrouwt moet u altijd een arts raadplegen.
  • Mijn dochtertje heeft koorts, mag ik met haar naar buiten?
   Kleine kinderen hebben gauw koorts: bij een goede verkoudheid zitten ze al gauw op 40 graden koorts, of hoger. Koorts is één van de mechanismen die het lichaam gebruikt om ziektekiemen te overwinnen. Bacterien en virussen groeien slechter bij hogere temperatuur. Een kind met koorts heeft rust nodig, u moet er niet langdurig mee gaan reizen. Van de andere kant: het mag gerust naar buiten. Bijvoorbeeld om het naar de oppas te brengen, of om naar de dokter te gaan. Houd wel rekening met de buitentemperatuur: als het koud is moet u het lekker inpakken. Als het warm is moet u het dun kleden zodat het zijn warmte kwijt kan. Als het mooi weer is is er geen enkel bezwaar tegen dat het in de tuin speelt of ligt. Houd het dan wel uit de zon.
  • Is een koortsstuip gevaarlijk?
   Koortsstuipen komen nogal eens voor. Het zijn een soort epileptische aanvallen: het kind raakt buiten westen, draait de ogen weg, de armpjes en benen worden stijf of vertonen schokkende bewegingen. Na een paar minuten houdt dat op, en dan lijkt het in een diepe slaap waaruit het niet te wekken is. Na een tijdje wordt het wakker, en is er niet veel meer aan de hand. Voor een ouder die het nooit eerder meegemaakt heeft is het heel eng om te zien. Je schrikt enorm en denkt dat er op zijn minst iets heel ernstigs aan de hand is. Koortsstuipen komen voor bij kinderen tussen de 3 maanden en vijf jaar. Ze ontstaan als het kind koorts krijgt en de temperatuur aan het stijgen is. Kinderen die eenmaal een koortsstuip gehad hebben krijgen het later tijdens een nieuwe koortsperiode vaak weer. Een gewone koortsstuip is niet gevaarlijk. Zorg dat het kind zich niet kan verslikken en goed kan blijven ademen. Controleer daarom of het iets in de mond heeft en leg het daarna op de zij. Raak niet in paniek en wacht rustig af. Bel de dokter. Als die komt ligt het kind meestal rustig te slapen. De dokter zal het kind nakijken. Want meestal is de oorzaak een gewone "griep" of verkoudheid met koorts, maar soms schuilt er een ernstiger ziekte achter. Bij hersenvliesontsteking kun je bijvoorbeeld ook stuipen krijgen. Als de dokter geen bijzonderheden vindt zijn geen verdere maatregelen nodig. Paracetamol geven tegen de koorts is niet verstandig. Daardoor gaat de temperatuur schommelen waardoor makkelijk nieuwe aanvallen kunnen ontstaan. Soms heeft een koortsstuip een afwijkend beloop, en dan is nader onderzoek door de kinderarts nodig. Bijvoorbeeld als de krampen langer dan 5 minuten aanhouden, als het kind jonger is dan 3 maanden of ouder dan vijf jaar, als het tijdens dezelfde koortsperiode voor de tweede keer een aanval krijgt.
  • Ik ben zo moe, zou ik geen bloedarmoede kunnen hebben?
   Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht die veel oorzaken kan hebben. Een lichamelijke oorzaak wordt slechts in een minderheid van de gevallen gevonden. Vaker is de oorzaak gelegen in overbelasting, psychosociale problemen, depressies en dergelijke. Ernstige bloedarmoede kan vermoeidheid veroorzaken, maar bijna altijd zijn er dan ook andere klachten en verschijnselen zoals kortademigheid en duizeligheid, vooral bij het overeind komen.
  • Als ik me inspan krijg ik een drukkend gevoel op mijn borst, kan dat kwaad ?
   Een drukkend gevoel op de borst tijdens inspanning kan wijzen op angina pectoris (hartkramp). Angina pectoris wordt veroorzaakt door een zuurstoftekort van de hartspier. Het hart wordt van zuurstof voorzien door bloedvaten, de zogenaamde kransslagaderen. Tijdens inspanning heeft het hart extra zuurstof nodig. Door vernauwing van de kransslagaderen ten gevolge van aderverkalking kan de zuurstofvoorziening van het hart tijdens inspanning te kort gaan schieten. Dit gaat gepaard met een drukkende pijn midden op de borst, die soms uitstraalt naar de keel of de kaken of naar de linker en/of de rechter arm. In rust verdwijnt de pijn meestal weer. Ook spanning, een zware maaltijd of de overgang van een warme naar een koude omgeving kan angina pectoris veroorzaken. Een aanval van angina pectoris die in rust weer verdwijnt is niet levensbedreigend. Wel is het een duidelijke aanwijzing voor een hartziekte. Bezoek aan een (huis)arts om te laten onderzoeken of er inderdaad sprake is van angina pectoris is dan ook zeker aan te raden. Een drukkende pijn op de borst die in rust niet binnen 15 minuten verdwijnt is een reden om onmiddellijk een (huis)arts te waarschuwen.
  • Mijn dochter van 3 eet zo slecht, kan dat kwaad?
   Kinderen tussen 1 en 3 jaar eten vaak slecht, tot wanhoop van hun ouders. Die halen van alles uit om toch maar een paar hapjes naar binnen te krijgen: spelletjes (hapje voor oma), beloningen, bestraffen, en het haalt allemaal niets uit. Integendeel, hoe meer aandacht aan het eten besteed wordt, hoe moeizamer het lijkt te gaan. Wat is het geval: kinderen van anderhalf beginnen te ontdekken dat ze een eigen willetje hebben, en ze vinden het prachtig daarmee te experimenteren ("kindertjes van twee zeggen altijd nee"). Met het eten gaat dat het beste, want ze hebben al gauw door dat pappa en mamma dat heel belangrijk vinden. Zo hebben ze, zo klein als ze zijn, hun ouders in de houdgreep. De oplossing is simpel: maak het eten minder belangrijk. Er wordt gezamenlijk aan tafel gegeten, het kind eet zelf, of wordt geholpen, en wordt zonodig aangespoord, maar niet overdreven. Als de anderen klaar zijn wordt het eten afgeruimd, ook het nog bijna volle bord van onze lieveling. Daarna krijgt het een gewoon toetje (yoghurt of vla, niets speciaals). Aanvankelijk krijgt het kind dus wat minder te eten, maar als de strijd om het eten verdwijnt is er voor het kind geen lol meer aan om zich te verzetten, en dan gaat het vanzelf beter eten. Tenslotte: kinderen hebben veel minder eten nodig dan wij, bezorgde ouders, denken. Een paar hapjes is al voldoende. Zolang de lengtegroei niet achterblijft is er over het algemeen niet veel aan de hand.
  • Mijn zoontje braakt al 2 dagen, kan hij nu uitdrogen ?
   Braken, zeker als dat gepaard gaat met diarree, ontstaat meestal ten gevolge van een infectie van het maagdarmkanaal door een virus of een bacterie. Door de diarree raakt veel vocht verloren. Door het braken wordt het opnemen van vocht bemoeilijkt. Vaak gaat een maagdarminfectie gepaard met koorts, ook dit kan het vochtverlies vergroten. Kinderen beneden de leeftijd van 2 jaar kunnen binnen 24 uur uitdrogen, oudere kinderen binnen 48 tot 72 uur. De verschijnselen van uitdroging zijn: -weinig of niet meer plassen -het blijven staan van een buikhuidplooitje na optillen met de vingers -minder alert of suf zijn -droge slijmvliezen (droge lippen, huilen zonder tranen) -afvallen (gewichtsdaling, invallen van de ogen) Uitdroging kan worden voorkomen door uw kind vaak en in kleine hoeveelheden te laten drinken, desnoods iedere 5 minuten een of twee lepels. Gewoon water of bij voorbeeld melk is daarvoor geschikt. Nog beter is het ORS (oral rehydration salts) te geven. Dit is verkrijgbaar bij apotheek en drogist. Maar mocht u het vermoeden hebben dat uw zoon of dochter aan het uitdrogen is dan is overleg met de dokter zeker aan te bevelen.
  • Ik voel me de laatste tijd zo somber, zijn daar medicijnen voor?
   Het gaat erom wat voor somberheid het is. We hebben allemaal wel eens een sombere bui. We balen flink, maar na een paar uur, of als het tegenzit na een paar dagen is dat weer over. Voor zo'n "gewone" somberheid bestaan geen medicijnen. Dat hoort gewoon bij het leven. Als de somberheid een ziekelijke vorm aanneemt, dan spreken we van een depressie. De sombere bui moet dan minimaal twee weken duren. Er is sprake van interesseverlies, je kunt niet meer genieten van de dingen. De toekomst oogt somber, je hebt een lage eigendunk. Het concentreren is moeilijk, de gedachten gaan traag. Je denkt aan de dood, in ernstige gevallen zou je willen dat je dood was. Slapen is een probleem, je bent vaak vroeg wakker, maar overdag ben je de hele dag moe. De eetlust is veranderd: je eet veel, of juist heel weinig. Je hebt helemaal geen zin in sex meer. Niet alle van deze verschijnselen hoeven aanwezig te zijn om de diagnose "depressie" te kunnen stellen. Er zijn verschillende manieren om een depressie de baas te worden. Een combinatie daarvan werkt vaak het beste: Zorg voor een gezond dagritme: sta bijtijds op, zorg dat je iedere dag wat te doen hebt. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Daarnaast helpt praten. Met de huisarts, een maatschappelijk werker, of een psychiater of psycholoog. In de gesprekken probeer je de oorzaak van je sombere bui te achterhalen. Ook kun je leren sombere gedachten een positieve kant op te sturen. Daarnaast kunnen medicijnen helpen, de zogenaamde antidepressiva. Er bestaan verschillende soorten van. In 70% van de gevallen helpen ze de sombere stemming te verdrijven. Nadeel ervan is dat het een tijdje duurt voor ze werken: ze hebben een inwerktijd van ongeveer een maand. Als ze aanslaan moet je er niet te snel mee stoppen. Deskundigen adviseren er minimaal een half jaar mee door te gaan, gerekend vanaf het moment dat het herstel is begonnen.
  • Ik heb al 2 dagen last van buikgriep, heeft u daar iets voor?
   De naam buikgriep wordt gebruikt voor infecties van het maag-darmkanaal. Deze infecties worden meestal veroorzaakt door virussen of bacteriën uit bedorven voedsel en dranken of door contact met mensen die al eerder besmet zijn geraakt. Een buikgriep kan gepaard gaan met braken, diarree, buikpijn of buikkrampen en koorts. Meestal verdwijnen deze klachten in een paar dagen spontaan. Speciale maatregelen zijn dan ook in het algemeen niet nodig. Vroeger werd nogal eens een voorzichtig opbouwend dieet geadviseerd. Tegenwoordig is men van mening dat u dat mag eten en drinken waarvan u weet of denkt dat u het goed kunt verdragen. Het is dan wel verstandig dat in kleine porties te doen. Indien er kans op uitdroging bestaat, zoals bij ernstig ziek zijn of bij kleine kinderen of ouderen kan ORS (oral rehydration salts) worden gehaald bij drogist of apotheek. Overleg met uw huisarts kan dan aangewezen zijn. Dat is ook het geval bij verlies van bloed en/of slijm bij de diarree. Alleen als de diarree erg hinderlijk is, bij voorbeeld als u op reis moet, kunt u een medicijn gebruiken dat imodium bevat. Dit is eveneens verkrijgbaar bij drogist en apotheek.
  • Ik heb altijd pijn in mijn spieren en gewrichten, zou ik geen reuma kunnen hebben?
   Reuma is een verzamelnaam voor meerdere aandoeningen van spieren en gewrichten, zoals artrose (gewrichtsslijtage), jicht en reumatoide arthritis. Met de vraag 'zou ik geen reuma kunnen hebben' wordt meestal bedoeld, heb ik geen reumatoide arthritis? Reumatoide arthritis is een ziekte waarbij meerdere gewrichten ontstoken zijn. Vaak dezelfde gewrichten aan beide kanten van het lichaam. De gewrichtjes van de handen doen ook nogal eens mee. De ontstekingen gaan gepaard met pijn en stijfheid, vooral 's morgens. De gewrichten kunnen rood zijn, gezwollen en warm aanvoelen. Als deze gewrichtsonstekingen ontbreken is er bij pijn in spieren en gewrichten meestal geen sprake van reumatoide arthritis. Vaak wordt voor deze pijn ook geen duidelijke oorzaak gevonden. Indien een duidelijke oorzaak ontbreekt en de pijnklachten wat betreft duur, uitbreiding en pijnlijke drukpunten aan bepaalde criteria voldoen wordt wel gesproken van fibromyalgie.
  • Ik heb last van voetschimmel. Moet ik daarvoor op spreekuur komen?
   De meest voorkomende voetschimmel is zwemmerseczeem. Die zit meestal tussen de tenen. Het jeukt flink, de huid wordt wit, en het ruikt vies zuur. De schimmel kan zich verder uitbreiden over de tenen, soms over de voet. Zwemmerseczeem kun je makkelijk zelf behandelen: was de voeten dagelijks, maak ze goed droog met een aparte handdoek, vooral tussen de tenen. Koop een tubetje schimmelzalf (miconazol) bij drogist of apotheek, en smeer daarmee 2 x per dag de schimmelplekken in. Ga daarmee door tot de schimmel helemaal verdwenen is. Koop ook een busje schimmel dodend poeder, en strooi dat in schoenen en sokken. Schimmels produceren namelijk sporen die achterblijven in schoenen en sokken. Daarmee kunt u zichzelf opnieuw besmetten. Voor andere schimmels kunt u beter bij de dokter langsgaan. Bijvoorbeeld voor plekken onder de voetzool en langs de voetrand. Daar is vaak andere zalf voor nodig, of soms zelfs een tablettenkuur. Soms is er geen sprake van een schimmel, maar van een andere aandoening.
  • Ik houd vocht vast in mijn benen, kan ik daarvoor geen plastabletten krijgen?
   Vochtophoping in de benen komt veel voor en heeft veel mogelijke oorzaken. Je ziet het vooral bij mensen die veel moeten staan, zeker als ze dan ook nog spataders hebben. Je ziet het ook bij mensen die niet of nauwelijks lopen. Verder bij bepaalde nierziektes, bij hartzwakte en bij eiwitgebrek. Het kan een bijwerking zijn van bepaalde medicijnen. Je ziet het meer bij warm weer. Deze opsomming is niet eens volledig. Alleen bij vochtophoping door hartzwakte zijn plaspillen duidelijk effectief. In de andere gevallen moeten andere maatregelen getroffen worden: meer lopen (de beenspieren pompen het vocht dan als het ware naar boven) en niet teveel stilstaan. De nierziekte moet zo mogelijk behandeld, of het medicijn gestaakt. In de meeste gevallen zijn steunkousen de enige effectieve oplossing van het probleem.
  • Ik heb zo vaak last van mijn rug, kan er niet eens een foto gemaakt worden?
   Lage rugklachten komen veel voor. Veel mensen hebben er geregeld last van, anderen hebben altijd wel wat last, bij sommigen wordt het leven erdoor beheerst. Het maken van een rugfoto heeft bij dergelijke klachten niet zoveel zin. Daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat mensen met veel rugklachten vaak op de foto een normale wervelkolom hebben, en omgekeerd dat mensen met veel afwijkingen op de foto, geen rugklachten hebben. In andere woorden: er is geen verband tussen rugklachten en afwijkingen op de foto, en foto's zijn dus niet zinvol. Dat geldt voor "gewone" lage rugpijn. Het is wat anders als u nooit last van de rug gehad hebt, en dat ineens wel krijgt, zeker als u al wat ouder bent (boven de 50). Over het algemeen kun je stellen dat het wel verstandig is de dokter te raadplegen als je last krijgt van de rug, terwijl je dat nooit eerder gehad hebt. Op grond van de klachten en nader onderzoek kan deze vaststellen of foto's nodig zijn.
  • Ik denk dat ik slijtage in mijn knieen heb, is daar iets aan te doen?
   Slijtage of artrose is een aandoening die kan voorkomen in bijna alle gewrichten maar vooral in de eindkootjes van de vingers, aan de duimzijde van de hand en in de heupen en knieen. Het treedt meestal op bij ouderen. Artrose gaat gepaard met een verandering ("slijtage") van het gewrichtskraakbeen. Het gewrichtskraakbeen bekleedt de uiteinden van de botten en zorgt ervoor dat de gewrichten soepel kunnen scharnieren. Bij artrose kan dat scharnieren stroef en pijnlijk verlopen. Vaak zijn de klachten al voldoende duidelijk om de diagnose te stellen. Soms is daar een rontgenfoto voor nodig. Artrose is echter niet altijd op een foto te zien. Eenmaal ontstane artrose verdwijnt niet meer maar het klachtenbeloop is vaak wisselend. De pijn kan na enige tijd ook weer verdwijnen. Het belangrijkste advies bij artrose is: regelmatig bewegen. De spieren rondom het gewricht moeten namelijk in een goede conditie blijven. Alleen bij veel pijn is het goed om het gewricht wat meer rust te geven maar ook dan is het verstandig het pijnlijke gewricht regelmatig te bewegen. Mocht de pijn te hinderlijk blijven dan kunt u een pijnstiller innemen, bij voorkeur paracetamol, in een juiste dosering en frekwentie. Bij paracetamol is dat 3 maal daags 2 tabletten. Indien de klachten ernstig zijn of lang aanhouden is overleg met uw huisarts zinvol.
  • Ik wil zo graag afvallen, kunt u mij daarbij helpen?
   Overgewicht is in de meeste westerse landen een snel groeiend gezondheidsprobleem. Iemand die te zwaar is heeft o.a. een grotere kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte en gewrichtsklachten. Waarom de ene persoon, ook al doet die nog zo zijn best om af te vallen, alleen maar aankomt en de ander, die alles eet wat lekker is, gewoon op gewicht blijft is nog grotendeels onbekend. Goed werkende medicijnen om af te vallen bestaan dan ook nog niet. Er bestaat wel een tweetal geneesmiddelen dat kan worden voorgeschreven bij overgewicht. Het ene verhoogt het verzadigingsgevoel en het andere vermindert de vetopname in de darm. Helaas zijn de effecten daarvan op het gewicht in het algemeen teleurstellend. Slechts in een incidenteel geval is er sprake van een duidelijke medische oorzaak voor overgewicht. De bekendste daarvan is een te trage schildklierfunctie. De basis voor afvallen is nog altijd een gezonde leefstijl en dan vooral een gezonde voeding en voldoende bewegen. Als u wilt afvallen en het gevoel heeft dat u dat niet zonder begeleiding lukt kan de huisarts u doorverwijzen naar een diëtist. De diëtist behandelt onder andere mensen die willen afvallen. Er zal u gevraagd worden om bij te houden wat u normaal gesproken eet. Aan de hand van die lijst kunnen dan in overleg met u aanpassingen worden gemaakt. Er worden adviezen gegeven als het minder goed gaat, maar ook adviezen die u kunnen helpen om op de goede manier door te blijven gaan. Een diëtist is in dit geval een soort coach die u begeleidt en stimuleert tijdens de periode van gewichtsvermindering.
  • Ik slaap zo slecht, wat kan ik daaraan doen?
   Om 's morgens uitgerust op te staan en overdag normaal te kunnen functioneren is een goede nachtrust noodzakelijk. Lang niet iedereen heeft daarvoor 8 uur slaap per nacht nodig. De gemiddelde slaaptijd varieert namelijk sterk, van 5 tot 10 uur per persoon per nacht. 'S nachts een paar keer wakker worden, vooral tegen de ochtend, is ook heel normaal. Alleen als u 's nachts het gevoel heeft slecht te slapen en daar overdag last van heeft is er sprake van een slaapstoornis. Bij huisarts en apotheek zijn folders verkrijgbaar over hoe u om kunt gaan met slaapproblemen. Een aantal 'slaaphygiënische' adviezen die daarin vermeld worden zijn: -geen dutjes overdag -een uur voor het slapen overmatige lichamelijke en geestelijke inspanning vermijden -slapen in een goed bed met gemakkelijk zittende nachtkleding en in een rustige, goed geventileerde slaapkamer -zoveel mogelijk rond dezelfde tijd naar bed gaan en opstaan In een enkel geval is het zinvol om de huisarts om een slaapmiddel te vragen. Omdat de werking van een slaapmiddel al na twee weken gebruik af kan nemen, slaapmiddelen verslavend kunnen zijn en bijwerkingen hebben is het raadzaam ze te beschouwen als een 'noodoplossing' en er zo weinig mogelijk gebruik van te maken.
  • Kan ik van botontkalking pijn krijgen?
   Bot vernieuwt zich. Oud botweefsel wordt afgebroken en vervangen door nieuw botweefsel. Bij het stijgen van de leeftijd wordt langzaam maar zeker meer bot afgebroken dan er wordt opgebouwd. De botten worden daardoor brozer. Als de botten zo broos zijn geworden dat de kans op het breken ervan duidelijk is toegenomen spreken we van botontkalking of osteoporose. Na de overgang treedt bij vrouwen een versnelde botafbraak op. De kans op osteoporose is bij oudere vrouwen dan ook groter dan bij mannen. Ook onvoldoende lichaamsbeweging, onvoldoende calcium (kalk) in de voeding, roken, overmatig alcoholgebruik en het langdurig gebruik van corticosteroiden (prednison) kan de kans op osteoporose doen toenemen. Osteoporose op zich doet geen pijn. Wel is de kans op een botbreuk, bij voorbeeld van de pols, de heup of een wervel groter. Meestal zal zo'n botbreuk optreden tijdens een val. Een wervel kan echter ook wel eens breken (inzakken) door een gewone beweging of zomaar spontaan. Oudere mensen kunnen daardoor kleiner worden. Met behulp van een speciaal röntgenapparaat (waarmee een DEXA- of botdichtheidsmeting wordt verricht) kan worden vastgesteld of er sprake is van osteoporose. Er bestaan medicijnen tegen botontkalking. Uw huisarts kan vaststellen of u hiervoor in aanmerking komt.
  • Moeten galstenen altijd worden verwijderd?
   Gal is een vloeistof die helpt bij het verteren van voedsel. De galvloeistof wordt door de lever gemaakt en opgevangen in de galblaas, een peervormig zakje onder de lever dat vastzit aan de verbindingsbuis tussen lever en darm. Bij sommige mensen kan deze galvloeistof 'indikken' of kristalliseren en zo galstenen vormen. Waarom dat bij een wel en bij de ander niet gebeurt is nog onbekend. Galstenen kunnen een heftige, aanvalsgewijze pijn veroorzaken in de rechter bovenbuik. Als deze aanvallen regelmatig terugkomen is het verwijderen van de galstenen (inclusief de galblaas) een goede therapie. Bij het maken van een echo van de bovenbuik worden nogal eens bij toeval galstenen gevonden waarvan de betreffende persoon helemaal geen last heeft. Deze galstenen, die dus geen klachten veroorzaken, zijn onschuldig en hoeven niet te worden verwijderd.
  • Kan ik een beroerte aan voelen komen?
   Een beroerte wordt meestal veroorzaakt door de afsluiting van een bloedvat in de hersenen, soms door een bloeding. Zoiets kan plotseling ontstaan, bijvoorbeeld door een stolseltje uit het hart of uit de halsslagader. Dan ontstaan de verschijnselen heel plotseling: een mondhoek blijft hangen, of erger, je kunt niet meer praten, of een arm niet meer bewegen, of je bent halfzijdig verlamd. Het kan ook zijn dat een bloedvat geleidelijk vernauwd raakt. Die vernauwing geeft af en toe klachten, die voorbijgaand zijn als de bloeddoorstroming even wat minder is. Die voorbodes merk je: even niet goed kunnen praten, zien, een arm die even niet mee wil. Uiteindelijk raakt het bloedvat definitief verstopt en is de uitval blijvend.
  • Ik heb veel last van hoofdpijn, zou ik hoge bloeddruk kunnen hebben?
   De bloeddruk wordt uitgedrukt in twee getallen, bij voorbeeld 130/70. Het getal 130 geeft de bovendruk aan. Dat is de druk in de bloedvaten wanneer het hart samentrekt. 70 is de onderdruk, dat is de druk in de bloedvaten wanneer het hart zich ontspant en gevuld wordt met bloed. De bloeddruk bij één persoon kan nogal wisselen. Eén meting is dan ook niet voldoende om vast te stellen of u een hoge bloeddruk heeft. Een gemiddelde bovendruk lager dan 140 en een onderdruk lager dan 90 is normaal. Bij een hogere druk wordt gesproken over hoge bloeddruk of hypertensie. Ofschoon veel mensen denken dat een hoge bloeddruk allerlei klachten kan veroorzaken is dat in het algemeen niet zo. Alleen, een zeldzaam voorkomende, zeer hoge bloeddruk (met een onderdruk hoger dan 130) kan gepaard gaan met hoofdpijn. Meestal is voor een te hoge bloeddruk geen oorzaak te vinden. Hoge bloeddruk is geen ziekte op zichzelf maar wel een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Dat betekent dat de kans op een hart- en vaatziekte groter is bij iemand die hoge bloeddruk heeft. Naast hoge bloeddruk zijn er nog een aantal andere risicofactoren die de kans op een hart- en vaatziekte vergroten. De belangrijkste zijn: roken, een te hoog cholesterolgehalte en suikerziekte.
  • Ik heb al vanalles geprobeerd tegen mijn jeugdpuistjes, heeft u iets dat echt helpt?
   Jeugdpuistjes (of acne) ontstaan meestal tussen het 10e en 25e jaar en komen vooral voor in het gezicht, maar ook op de rug, de schouders en de borst. Het zijn ontstekingen van de talgkliertjes van de huid. De ontstekingen ontstaan door een verstopping van de uitvoergangen (poriën) van deze kliertjes, de zogenaamde meeëters. Waarschijnlijk spelen hormoonveranderingen hierbij een belangrijke rol. Waarom de een er veel en de ander er nauwelijks last van heeft is niet bekend. Bij drogist en apotheek is een creme of gel tegen acne te koop met 5% benzylperoxide of 2% salicylzuur. Beide stoffen helpen bij acne. Wassen met lauw water en weinig zeep, voorzichtig afdrogen, weinig cosmetica gebruiken, liefst op waterbasis en voorzichtig zijn met uitknijpen is ook aan te bevelen. Ofschoon bijna iedereen uit eigen ervaring weet dat voeding een rol speelt bij het ontstaan van jeugdpuistjes is daar nog geen wetenschappelijk bewijs voor gevonden. Als de gel of creme onvoldoende helpen kan de huisarts nog tretinoine (vitamine A zuur) of een lotion met antibiotica voorschrijven of bij hardnekkige klachten een langdurige antibioticakuur. Het effect daarvan is echter niet voorspelbaar. Acne kan, ondanks een goede behandeling, erg hardnekkig zijn.
  • Kan ik mijn cholesterolgehalte laten bepalen?
   Cholesterol is een geliefd, maar ook zeer overgewaardeerd gespreksonderwerp. Zeg maar een hype. De farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie verdienen er veel geld aan. Cholesterol is een onmisbare stof voor ons lichaam. Het dient onder andere als bouwstof voor de celwand, voor zenuwvezels, en als grondstof voor hormonen. Verreweg het meeste cholesterol wordt door het lichaam zelf geproduceerd in de lever, een klein deel wordt uit het voedsel opgenomen. Door aanpassing van de voeding wordt het cholesterolgehalte maar voor een beperkt deel beinvloed. Voor het grootste deel is het genetisch bepaald. Cholesterol kan, als het in overmaat in het bloed aanwezig is, ook een negatief effect hebben: het kan zich ophopen in de wand van de bloedvaten en zo bloedvatvernauwing veroorzaken. Het is dus een risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Maar het is niet de enige. De belangrijkste risicofactor is roken. Andere zijn overgewicht, gebrek aan beweging, stress, hoge bloeddruk, suikerziekte. Als u dus vraagt naar uw cholesterolgehalte, dan vraagt u dus eigenlijk: hoe zit het met mijn kans op het krijgen van hart en vaatziekten. En daarvoor moeten meer dingen worden nagekeken en besproken. Maak daarvoor een afspraak bij uw huisarts. Hij zal u wegen, de bloedsuiker meten en uw bloeddruk en vragen naar uw levensstijl en voedingspatroon. Zo krijgt u een vollediger beeld dan door alleen het cholesterol te bepalen.
  • Kunnen moedervlekken kwaad?
   Bijna iedereen heeft wel een paar moedervlekken (of naevi). Het zijn licht- tot donkerbruin gekleurde vlekjes of verhevenheden op de huid. Sommige bestaan al tijdens de geboorte maar de meeste moedervlekken ontstaan tussen het 3e en 40e levensjaar. In het algemeen kunnen ze geen kwaad. Zeer zelden ontstaat uit een moedervlek een kwaadaardige huidafwijking, het melanoom. Een melanoom is een agressieve vorm van kanker maar is in een vroeg stadium vaak goed te behandelen. Daarom is het belangrijk uw huisarts te bezoeken indien de moedervlek: - donkerder wordt, van kleur verandert - gaat jeuken, gaat bloeden, pijn gaat doen - groter wordt of van vorm verandert of indien er een zweertje of korstje op ontstaat. Melanomen komen soms in families voor. Veranderingen in moedervlekken bij familieleden moeten dan ook met extra aandacht worden bekeken.