Huisartspraktijk Zegveld is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0348-691254; fax: 0348-692082
Telefoonnummer: 0348-691254; fax: 0348-692082
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Op welke plaats bevalt men het liefst?

Vrouwen voor thuisbevalling, mannen polikliniek

 

Mannen zien hun vrouwen liever bevallen in de polikliniek dan thuis. Ze vinden het namelijk belangrijk dat hun partners pijnbestrijding krijgen tijdens de bevalling. De vrouwen zelf hebben liever een thuisbevalling.

Promovenda Marijke Hendrix stelt dat zowel mannen als vrouwen graag invloed hebben op de keuze tussen polikliniek en thuisbevalling. In tegenstelling tot de mannen, hechten zij veel waarde aan een huiselijke omgeving tijdens de bevalling.

Keizersnede

Vrouwen die thuis bevallen, hebben minder kans op een verwijzing en een ongeplande keizersnede dan vrouwen die in een polikliniek bevallen. Toch is er weinig verschil tussen de totale zorgkosten, zegt Hendrix.

Proefschrift

Marijke Hendrix promoveert aan de Maastricht University op haar onderzoek, waarvan de bevinding te lezen zijn in haar proefschrift: 'Home or home-like hospital birth for low-risk nulliparae: does it matter?'.

Bron: Maastricht University


03-06-2010