Huisartspraktijk Zegveld is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0348-691254; fax: 0348-692082
Telefoonnummer: 0348-691254; fax: 0348-692082
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

LSP - EPD?

Epd: wat betekent het voor u?

 

(Onderstaande tekst is gebaseerd op een artikel uit NRC, eind 2012)

 

Ondanks dat de Eerste Kamer het plan voor een nieuw landelijk digitaal systeem heeft afgewezen wordt het zogenaamde LSP (Landelijk Schakel Punt) toch doorgezet door een samenwerkingsverband van landelijke verenigingen van zorgaanbieders (huisartsen, apothekers, verloskundigen, etc) EN zorgverzekeraars. De laatste investeren vele miljoenen om zorgverleners over de streep te trekken (voor 2013 75 miljoen euro).

Eenvoudig gezegd gaat het om de volgende zaken:

Een EPD (electronisch patienten dossier) heeft eigenlijk elke huisarts in Nederland al vele jaren. Het betekent niet anders dan dat uw medische gegevens in de computer worden opgeslagen. Overigens zijn het feitelijk ook ongeveer de enigen die dit hebben; ziekenhuizen beginnen nu pas mondjesmaat met het digitaal registrereren...

Waar de discussie nu over gaat is of deze dossiers inzichtelijk moeten worden gemaakt voor andere hulpverleners. Dit gaat dan via het LSP (Landelijk Schakel Punt). Uw gegevens kunnen zo door elke dokters- of apothekersassistent, verloskundige, apotheker, huisarts, polikliniekmedewerker, enzovoort worden ingezien, wanneer deze iets van doen hebben met de zorg die u nodig heeft. De enorme schaal EN de grote onduidelijkheid met betrekking tot de veiligheid, alsook de vraag wie er verantwoordelijk zal zijn als er iets mis gaat (als uw gegevens op straat komen te liggen bijvoorbeeld...) maken dat ONZE keus in Zegveld is dat we voorlopig willen afwachten hoe de ontwikkelingen in het land zullen zijn.

Gelukkig is de contractuele eis (!) hieraan verplicht mee te werken eind 2012 op de valreep komen te vervallen na dreigen met een rechtzaak door de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen.

 

Patiënten kunnen in het nieuwe systeem zelf aangeven of ze mee willen doen met het elektronisch patiëntendossier (epd) of niet. Hier vindt u een overzicht van de voor- en nadelen van zo'n epd, nieuwe stijl.

De voordelen:

  • De hulpverleners zien in een oogopslag hoe het met de gezondheid van de patiënt is gesteld, welke medicijnen hij gebruikt en waar hij allergisch voor is. Dat kan ook van belang zijn als je bijvoorbeeld betrokken bent in een verkeersongeluk of buiten je regio een acuut gezondheidsprobleem krijgt.
  • Als een patiënt bij een andere of nieuwe dokter komt, beschikt deze over het juiste medische dossier.
  • Daardoor verminderen de kansen op medische fouten of op verkeerde medicijnvoorschriften.
  • Artsen kunnen efficiënter gegevens uitwisselen, zoals tussen huisarts en specialist.
  • Het epd brengt structuur aan in de medische informatie die nu verspreid is over verschillende systemen. Er zijn ook geen onduidelijke handgeschreven opmerkingen meer mogelijk in het dossier.

De nadelen:

  • De gegevens in het dossier kunnen onjuist zijn of niet compleet. Omdat zorgverleners blindvaren op het dossier kan dat tot medische fouten of tunnelvisie leiden.
  • Gevaar van schending van de privacy: vele tienduizenden zorgverleners kunnen je medische dossier inzien. Dat verhoogt de kans op misbruik of chantage. Wel zijn er per regio digitale schotten geplaatst, waardoor niet iedereen in heel Nederland kan meekijken. Ook is achteraf te zien wie het dossier heeft bekeken.
  • Een landelijk systeem kan vroeg of laat gehackt worden: daarmee kunnen medische dossiers 'op straat' komen te liggen. Het is de vraag of de techniek nu al ver genoeg is om de dossiers adequaat te beveiligen.
  • Bij elektronische dossiers ben je afhankelijk van de techniek. Als een netwerk platligt of de stroom valt uit, kan het dossier niet geraadpleegd worden.
  • Epd 2.0 begint met huisartsen, apotheken en medisch specialisten. Maar wie sluit uit dat het in de toekomst niet ter beschikking komt voor uw zorgverzekering, bedrijfsarts, werkgever of hypotheekverstrekker?

12-01-2013